bakels300

Met trots kunnen wij u mededelen dat Bakels Hofleverancier is geworden. 
Op 2 juni 2005 heeft de Burgemeester van Weesp het predikaat "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" aan onze directeur, de heer R.A.G. Menting, overhandigd, in aanwezigheid van de heer A. Ulrich, directeur van de Bakels Holding.

Queen

v.l.n.r. dhr. A. Ulrich, Burgemeester C. Hofkamp, dhr. R.A.G. Menting

Welkom bij Bakels Senior

Het in 1904 aan de Looiersgracht in Amsterdam opgerichte handelsbedrijf van de gebroeders Bakels vormde het vertrekpunt van het succesverhaal dat Bakels heet.
In de loop der jaren heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een vooraanstaande wereldspeler op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige bakkerij-ingrediënten.

Terwijl wereldwijd de Bakels-vestigingen werden aangeduid met de landennaam, zoals British Bakels, Australian Bakels, etc., werd de eerste, Nederlandse, Bakels-vestiging, bij wijze van eer, voorzien van het predikaat "Senior". Vandaar dat de Nederlandse vestiging officieel de naam Bakels Senior draagt.

Bakels Senior is specialist in de ontwikkeling, productie en verkoop van een uitgebreid assortiment bakkerij-ingrediënten waarbij zowel het ambachtelijke als ook het industriële segment van de bakkerijbranche wordt bediend. 

Teneinde het voorgestane kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen beschikt Bakels Senior over een gebalanceerd team van specialisten die elk op hun vakgebied, maar met name in samenwerking met elkaar, garant staan voor de realisatie van een optimale klanttevredenheid.

Belangrijke steekwoorden waarvan u de betekenis in uw relatie met Bakels Senior zult vinden, zijn:

  • Vertrouwen
  • Kennis en kunde
  • Integriteit
  • Flexibiliteit
  • Continuïteit
  • Service- en klantgerichtheid
  • Innovatie

Wij nodigen u uit onze website te ontdekken en u te laten verrassen door Bakels Senior.
Wanneer u vragen of suggesties heeft of meer informatie wilt, zijn wij u gaarne van dienst.


De Bakels Groep

De Bakels Groep dankt haar naam aan haar oprichters, de Nederlandse gebroeders Bakels die in 1904 in Amsterdam het bedrijf Gebr. Bakels registreerden.

Het was onder de bezielende leiding van de zoon van één van de broers, Bernard J. Bakels, dat de naam Bakels ver buiten Europa bekendheid kreeg.

De Bakels groep is in de loop der jaren uitgegroeid tot een wereldwijd opererend concern met eigen productiefaciliteiten in meer dan 20 landen verdeeld over alle continenten.

Daarnaast beschikt Bakels over een geselecteerd netwerk van distributeurs en agenten die het Bakels-assortiment in meer dan 120 landen verkopen. Hierdoor vervullen de producten van Bakels een belangrijke rol bij de dagelijkse productie van brood, banket en patisserie bij haar ambachtelijke en industriële klanten "all over the world".

Onze mensen

Het succes van de Bakels Groep wordt gedragen door haar mensen.

Er is sprake van een hechte onderlinge band tussen de mensen in de diverse disciplines van de organisatie. 

Hun toewijding, kennis en enthousiasme voor Bakels en het bakkersvak in de meest brede zin van het woord, staan aan de basis van het succes van Bakels.

Kennis van de markt en haar spelers en het in detail invulling kunnen geven aan de wensen en behoeften van onze klanten, op zowel technisch, commercieel als ook serviceniveau is een kerncompetentie van onze medewerkers.

Innovatie

Spraakmakende revolutionaire innovaties die oplossingen brachten voor bakkers, vormen de rode draad door de rijke geschiedenis van Bakels. Om deze leidende positie ook heden ten dage te kunnen blijven bezetten is elk van de 15 Bakels-productiebedrijven uitgerust met productontwikkelingfaciliteiten waardoor op lokaal niveau R&D uitgevoerd kan worden.

Wereldwijd worden alle R&D-activiteiten gecoördineerd door het Bakels Research Center in Australië waar ook grootschalige ontwikkeltrajecten op zowel proces- als productniveau worden uitgevoerd.

De nauwe samenwerking tussen lokale en centrale R&D doet recht aan de strekking van de slogan van de Bakels Groep "Thinking globally - working locally".

De toekomst

De combinatie van gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, wereldwijde aanwezigheid van sterke ondernemingen met een hoog kennisniveau die wordt gevoed door het voortdurend investeren in R&D, vormt de garantie dat Bakels haar prominente positie binnen de bakkerij- en patisseriebranche ook in de toekomst zal continueren.