Bakels Senior beschikt over een team specialisten op het gebied van:

 • Productontwikkeling
 • Levensmiddelentechnologie en -wetgeving 
 • Bakkerijtechnologie / applicatiekennis.

De hierdoor aanwezige kennis en kunde stellen Bakels in staat de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren om zo haar technologische voorsprong te behouden en continue aan de verwachtingen van haar afnemers te voldoen.

Andere kernactiviteiten van het team zijn:

 • Tailor made oplossingen
 • Productiebegeleidingen / applicatie service
 • Demonstraties ("in-house" en "on the spot")
 • Proces- en productadvisering
 • Receptenservice
 • Specificaties en declaraties.

Daarnaast wordt het R&D-team ondersteund door het Bakels Research Center waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van alle productinformatie die wereldwijd bij Bakels aanwezig is.

Innovatie

Een belangrijke kernactiviteit van Bakels Senior is innovatie.

Naast het pro-actief inspelen op marktontwikkelingen en -trends betekent dit voor Bakels tevens dat voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden de bakkerij panklare oplossingen aan te dragen op zowel proces- als productniveau.

In het oog springend voorbeeld uit het verleden is de pioniersrol die Bakels heeft vervuld bij de toepassing van emulgatoren in broodverbetermiddelen en beslagstabilisatoren.

 Naast bovengenoemde innovaties zijn daar:

 • Het Beste Broodmix 
 • Kapselmix DeLuxe
 • Clean Label concepten
 • Diverse tailor made concepten.

De toekomst

Bakels Senior zal door voortdurend te investeren in de kennis en kunde van haar medewerkers ook in de toekomst een bron van innovatieve ontwikkelingen blijven.

Nieuwe trajecten als de toepassing van technologie in de verbetering van magnetronproducten is daarbij slechts één voorbeeld.